U bent nu hier: Home / Tools

Tools

Simmer heeft verschillende tools ontwikkeld om u inzicht te geven in verschillende aspecten van de pensioenregeling en de waarde ervan.

Pensioenenquête

Soms zijn grote veranderingen in een pensioenregeling nodig. Om inzicht te krijgen in wat medewerkers belangrijk vinden, kan Simmer een korte online enquête houden. Hiermee kunt u ook het draagvlak vergroten voor de veranderingen in de pensioenregeling.

Zo is een van de vragen of medewerkers een verplichte pensioenregeling belangrijk vinden. Bij een van onze klanten was de reactie als volgt:

collectiefpensioenadvies 005

Pensioencursus

Simmer heeft een basiscursus pensioenen ontwikkeld waarin wordt uitgelegd:

  • hoe het inkomen voor later in Nederland is ingericht,
  • hoe pensioen via de werkgever wordt vastgesteld,
  • welke typen pensioenregelingen en welke typen uitvoerders er zijn, en
  • welke wetgeving van belang is.

 

Om een kleine indruk te geven, kunt u enkele slides van de cursus zien.

U kunt de volledige pensioencursus inzien als u uw naam en e-mailadres invult.

Simmer kan een in company training geven waarin ook de aspecten van de eigen pensioenregeling worden uitgelegd.

Prognosemodel

Om inzicht te geven in de kostenontwikkeling van de huidige pensioenregeling en mogelijke alternatieve regelingen, heeft Simmer een prognosemodel ontwikkeld. Hiermee kunt u verschillende scenario’s doorrekenen en een pensioenbudget vaststellen. Ook wordt inzichtelijk welke regeling het minst gevoelig is voor bepaalde economische ontwikkelingen.

collectiefpensioenadvies 006

Met hetzelfde prognosemodel krijgt u ook inzicht in de op te bouwen aanspraken en de waarde daarvan voor de individuele medewerker in de huidige en alternatieve pensioenregelingen. Hierbij nemen we ook de waarde van de deelnemersbijdrage mee. De waarde van de op te bouwen aanspraken verminderd met de totale toekomstige deelnemersbijdrage noemen we de werkgeverswaarde (de waarde van het pensioen dat de werkgever bijdraagt) Een versobering van de pensioenregeling met een verlaging van de deelnemersbijdrage kan voor de medewerker uiteindelijk gunstiger zijn. Zo wordt duidelijk voor welke groepen medewerkers de wijziging de grootste impact heeft. Ook kunnen we eventuele compensatieregelingen voorstellen.

collectiefpensioenadvies 009

  

Sorry, u bent vergeten uw zoekterm op te geven