U bent nu hier: Home / Collectief Pensioenadvies

Pensioenadvies

collectiefpensioenadvies pensioenadviesOnafhankelijk pensioenadvies

Als u voor Simmer kiest, dan kiest u voor een onafhankelijk en objectief pensioenadvies. Onze kernwaarden zijn duurzaamheid en transparantie. Wij ondersteunen werkgevers en ondernemingsraden graag bij de totstandkoming of wijziging van hun pensioenregeling. Samen met u werken wij aan oplossingen op maat. Wij hebben geen financiële banden met pensioenuitvoerders en kunnen u daarom volledig onafhankelijk adviseren.

Simmer helpt u graag

Simmer kan u bijzonder goed terzijde staan bij de totstandkoming of wijziging van de pensioenregeling in uw organisatie. Wij vinden het belangrijk om alle partijen (werkgever, werknemers, pensioenuitvoerder) hier actief bij te betrekken. Om tot een optimaal pensioenadvies te komen, helpen wij u graag bij de verschillende aspecten van het proces:

Inventarisatie

•De wensen van de verschillende betrokkenen inventariseren (bijvoorbeeld door een enquête te houden)
•Een pensioencursus geven (zodat degenen die een besluit moeten nemen, voldoende kennis van de Nederlandse pensioenmarkt hebben)
•Pensioenbeleid vaststellen (wat zijn de doelstellingen van de pensioenregeling)
Pensioenbudget vaststellen

Ontwerp

•Verschillende mogelijke pensioenregelingen analyseren in relatie tot het pensioenbeleid
•Pensioenregelingen vergelijken voor verschillende categorieën medewerkers
Kostenprognoses maken
•Geschikte pensioenuitvoerders selecteren

Implementatie

•Onderhandelingen met de pensioenuitvoerder voeren
•Zorgen voor goede communicatie aan medewerkers
 

Kortom: bij elk veranderaspect op pensioengebied zorgt Simmer voor een onafhankelijk pensioenadvies en een uitstekende begeleiding. Wij komen met onderbouwde en creatieve oplossingen voor een duurzame pensioenregeling voor uw organisatie.

Bij fusies en overnames kan ook een wijziging van de pensioenregeling plaatsvinden. Het is dan van belang om vast te stellen of de pensioenregeling van de over te nemen organisatie van kracht blijft of dat het wenselijk en mogelijk is om de pensioenregeling van de overnemende organisatie van toepassing te verklaren voor de medewerkers van de over te nemen organisatie. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de manier waarop de fusie/overname tot stand komt (zie Pensioen bij fusie en overname). Ook is het raadzaam vooraf vast te stellen of het contract met de pensioenuitvoerder van de over te nemen organisatie bijzondere beëindigingsvoorwaarden heeft.

Werkwijze

Bij elk traject werken we nauw met u samen. Simmer ondersteunt het verandertraject met zeer specifieke knowhow: actuarieel, communicatief en met kennis van de markt.

Wij geven onafhankelijk pensioenadvies op uurbasis en hebben maar één belang: uw onderneming verder helpen. Onze werkzaamheden verrichten we tegen een vergoeding die afhankelijk is van het aantal gewerkte uren.

U krijgt van tevoren een projectplan met een begroting en we nemen alle stappen met u door. Omdat een aanpassing van de pensioenregeling meestal een langdurige kwestie is, soms ook door de moeizame implementatie door de pensioenuitvoerder, vinden we goed projectbeheer erg belangrijk.

Simmer heeft de noodzakelijke (Wft-)vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om advies te geven over pensioenproducten.

Simmer richt zich met haar pensioenadvies voornamelijk op:

 

Neem contact op

Sorry, u bent vergeten uw zoekterm op te geven