U bent nu hier: Home / Nieuws / Wet verbeterde premieregeling

Wet verbeterde premieregeling

Laatste update: 15 juli 2016

Per 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling van kracht geworden. Hierdoor wordt het wettelijk mogelijk om binnen een beschikbare premieregeling ook na de pensioendatum te blijven beleggen in plaats van de aankoop van een vaste periodieke uitkering (annuïteit). De verwachting is dat hiermee de jaarlijkse uitkering per saldo hoger uitkomt. De uitkering zal jaarlijks wel fluctueren (binnen bandbreedtes). De keuze voor het blijven beleggen zal niet alleen op de pensioendatum moeten worden genomen, maar ook in de jaren daarvoor. Bij de aankoop van een vaste periodieke uitkering wordt 10-15 jaar voor de pensioendatum het renterisico geleidelijk afgebouwd, zodat de hoogte van de verwachte periodieke uitkering de laatste jaren niet te veel fluctueert. Wanneer gekozen wordt om te blijven beleggen na de pensioendatum, is de afbouw van het renterisico minder logisch. Daarom zal de deelnemer dus al voor de pensioendatum een keuze moeten maken.

Anderen lazen dit ook:

  1. meer premie mogelijk in beschikbare premieregelingen
  2. AOW- en pensioenleeftijd verder omhoog
  3. Introductie Algemeen Pensioenfonds
  4. Prinsjesdag 2016: voorgestelde aanpassingen op pensioengebied
Sorry, u bent vergeten uw zoekterm op te geven